Adriatic Bank AD Podgorica

Adriatic Bank AD Podgorica

Registrovana u CRPS pod  brojem: 40009471

Adresa: Bulevar Džordža Vašingtona br. 98

E-mail: info@adriaticbank.com

Telefon: +38220680951

PIB: 03087158

Upisani kapital: 16,480,470.44 EUR

Odbor direktora

Fraser Marcus

Predsjednik odbora direktora

Bassem Snaije

Član Odbora direktora

Uzi Shaya

Član odbora direktora

Đorđe Lukić

Član odbora direktora

Wolfgang Mitterberger

Član odbora direktora

Menadžment

Đorđe Lukić

Glavni izvršni direktor

Enesa Bekteši

Izvršni direktor za poslove podrške poslovanju

Opšti uslovi poslovanja

Adriatic Banka svojim Klijentima obezbjeđuje najširi spektar bankarskih usluga, realizujući njihove naloge i omogućavajući saradnju i pomoć u njihovom poslovanju.

Banka i svi njeni službenici dosljedno izvršavaju naloge Klijenta, štite njihove interese, tajnost transakcija, usluga i podataka o Klijentu, a u skladu sa međunarodnom praksom i pozitivnim zakonima i drugim propisima.

Sve informacije o servisima i uslugama Adriatic Banke, kako za pravna lica tako i za građane, možete dobiti od naših službenika putem e-mail-a, telefonom ili lično, u ekspozituri Adriatic Banke.

Scroll to Top