Adriatic Bank AD Podgorica

Adriatic Bank AD Podgorica

Registrovana u CRPS pod  brojem: 40009471

Adresa: Bulevar Džordža Vašingtona br. 98

E-mail: info@adriaticbank.com

Telefon: +38220680951

PIB: 03087158

Upisani kapital: 11,945,000 EUR

Akcionari: Adriatic Capital LLC (Delaver, SAD) je vlasnik 298.625.000 običnih akcija sa pravom glasa, što predstavlja ukupno 100% akcija banke.

Nadzorni odbor

Fraser Marcus

Predsjednik Nadzornog odbora

Wolfgang Mitterberger

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Aleksandar Obradović

Nezavisni član Nadzornog odbora

Uzi Shaya

Član Nadzornog odbora

Nemanja Marković

Nezavisni član Nadzornog odbora

Upravni odbor

Đorđe Lukić

Predsjednik Upravnog odbora

Enesa Bekteši

Član Upravnog odbora

Andrija Đurašković

Član Upravnog odbora

Opšti uslovi poslovanja

Adriatic Banka svojim Klijentima obezbjeđuje najširi spektar bankarskih usluga, realizujući njihove naloge i omogućavajući saradnju i pomoć u njihovom poslovanju.

Banka i svi njeni službenici dosljedno izvršavaju naloge Klijenta, štite njihove interese, tajnost transakcija, usluga i podataka o Klijentu, a u skladu sa međunarodnom praksom i pozitivnim zakonima i drugim propisima.

Sve informacije o servisima i uslugama Adriatic Banke, kako za pravna lica tako i za građane, možete dobiti od naših službenika putem e-mail-a, telefonom ili lično, u ekspozituri Adriatic Banke.

Pohvale i prigovori

Ukoliko želite da uputite pohvalu ili prigovor koji se odnosi na poslovnu saradnju sa našom Bankom možete se obratiti zaposlenima u našim ekspoziturama i filijalama ili putem telefona na broj +382 20 680 951, kao i putem e-mail adrese kvalitet@adriaticbank.com.

Pohvalu ili prigovor možete uputiti i popunjavanjem sledećih web formi:

Scroll to Top