Adriatic Bank AD Podgorica

Adriatic Bank AD Podgorica

Registrovana u CRPS pod  brojem: 40009471

Adresa: Bulevar Džordža Vašingtona br. 98

E-mail: info@adriaticbank.com

Telefon: +38220680951

PIB: 03087158

Upisani kapital: 9,445,000 EUR

Nadzorni odbor

Fraser Marcus

Predsjednik Nadzornog odbora

Wolfgang Mitterberger

Član Nadzornog odbora

Aleksandar Obradović

Član Nadzornog odbora

Upravni odbor

Đorđe Lukić

Predsjednik Upravnog odbora

Enesa Bekteši

Član Upravnog odbora

Andrija Đurašković

Član Upravnog odbora

Opšti uslovi poslovanja

Adriatic Banka svojim Klijentima obezbjeđuje najširi spektar bankarskih usluga, realizujući njihove naloge i omogućavajući saradnju i pomoć u njihovom poslovanju.

Banka i svi njeni službenici dosljedno izvršavaju naloge Klijenta, štite njihove interese, tajnost transakcija, usluga i podataka o Klijentu, a u skladu sa međunarodnom praksom i pozitivnim zakonima i drugim propisima.

Sve informacije o servisima i uslugama Adriatic Banke, kako za pravna lica tako i za građane, možete dobiti od naših službenika putem e-mail-a, telefonom ili lično, u ekspozituri Adriatic Banke.

Scroll to Top