Претрага
Close this search box.
Претрага
Close this search box.

Adriatic Bank AD Podgorica

Adriatic Bank AD Podgorica

Registrovana u CRPS pod  brojem: 40009471

Adresa: Bulevar Džordža Vašingtona br. 98

E-mail: info@adriaticbank.com

Telefon: +38220680951

PIB: 03087158

Upisani kapital: 11,945,000 EUR

Akcionari: Adriatic Capital LLC (Delaver, SAD) je vlasnik 298.625.000 običnih akcija sa pravom glasa, što predstavlja ukupno 100% akcija banke.

Opšti uslovi poslovanja

Adriatic Banka svojim Klijentima obezbjeđuje najširi spektar bankarskih usluga, realizujući njihove naloge i omogućavajući saradnju i pomoć u njihovom poslovanju.

Banka i svi njeni službenici dosljedno izvršavaju naloge Klijenta, štite njihove interese, tajnost transakcija, usluga i podataka o Klijentu, a u skladu sa međunarodnom praksom i pozitivnim zakonima i drugim propisima.

Sve informacije o servisima i uslugama Adriatic Banke, kako za pravna lica tako i za građane, možete dobiti od naših službenika putem e-mail-a, telefonom ili lično, u ekspozituri Adriatic Banke.

Pohvale i prigovori

Ukoliko želite da uputite pohvalu ili prigovor koji se odnosi na poslovnu saradnju sa našom Bankom možete se obratiti zaposlenima u našim ekspoziturama i filijalama ili putem telefona na broj +382 20 680 951, kao i putem e-mail adrese kvalitet@adriaticbank.com.

Pohvalu ili prigovor možete uputiti i popunjavanjem sledećih web formi:

Scroll to Top