Претрага
Close this search box.
Претрага
Close this search box.

Zašto Adriatic kreditna kartica?

Ko može da koristi Adriatic kreditnu karticu?

Namijenjena prvenstveno redovnim klijentima banke, ali i svim punoljetnm licima koji su zaposleni, a u mogućnosti su da obezbijede potrebna sredstva obezbjeđenja.

Za one koji nisu zaposleni, karticu mogu dobiti uz garanciju ličnog depozita u 100% iznosu.

Dodatna kartica, izdaje se uz saglasnost vlasnika računa/osnovne kartice. Prilikom podnošenja zahtjeva za dodatnu karticu neophodna je saglasnost osnovnog korisnika.

Kako do Adriatic Visa kreditne kartice?

Za izdavanje kreditne kartice možeš aplicirati u ekspozituri ADRIATIC BANKE

Visina Revolving kredita se utvrđuje na osnovu procjene boniteta osnovnog korisnika kartice, Banka određuje kreditni limit do kojeg korisnici kartice (osnovni i dodatni) mogu koristiti revolving kredit. Revolving kredit banka odobrava u apsolutnom iznosu u eurima. Za potrebe korišćenja i otplate kredita otvara se račun revolving kredita. Korišćenjem kartice smanjuje se raspoloživi iznos kredita za sve troškove nastale plaćanjem roba i usluga, podizanjem gotovine, troškova obračunatih naknada, upisnine, članarine, kamate na revolving kredit, troškova opomena i druge troškove, a vraćanjem utrošenog dijela kredita, obnavlja se raspoloživi saldo do iznosa odobrenog revolving kredita.

Način otplate duga

ADRIATIC VISA CLASSIC CREDIT funkcioniše po principu revolving kredita. Unaprijed odabrani procenat (5%-100%) od potrošenih sredstava čini tvoju minimalnu mjesečnu obavezu otplate uz dogovorenu kamatnu stopu. Ostatak dugovanja prenosi se u naredni mjesec, do konačne otplate. Uplaćena sredstava na karticu, umanjena za iznos mjesečne kamate, možeš automatski ponovo koristiti. Ukoliko želiš, uvijek možeš uplatiti više sredstava od minimalne mjesečne obaveze i dopuniti karticu.
Scroll to Top