Претрага
Close this search box.

Adriatic Banka nudi kvalitetan i siguran transfer novca unutar zemlje putem sistema nacionalnog platnog prometa. Usluge se pružaju svim fizičkim licima u skladu sa propisima i ugovorom o otvaranju i vođenju računa zaključenim sa Bankom. Otvaranjem transakcionog računa za obavljanje platnih transakcija u nacionalnom platnom prometu dobijate mogućnost korišćenja velikog broja bankraskih proizvoda.

Adriatic Banka pruža usluge međunarodnog platnog prometa po nalogu klijenata, rezidentnih i nerezidentnih fizičkih lica, posredstvom mreže svojih korespodenata širom svijeta u najkraćem roku i uz najviši stepen bezbjednosti. Za otvaranje računa, dovoljno je priložiti identifikacioni dokument – ličnu kartu ili pasoš.

Scroll to Top