Претрага
Close this search box.
Претрага
Close this search box.

Osnovni podaci

„Zaokruži račun“ je jednostavan način da uštedite novac prilikom svakodnevne trgovine korišćenjem Visa debitne kartice. Omogućava korisnicima ovih kartica da prilikom svake obavljene kupovine razliku između iznosa računa i prvog većeg iznosa prenesu na drugi transakcioni račun.

Iznosi se mogu zaokružiti na 0,50 EUR, 1,00 EUR, 2,00 ili 5,00 EUR, a razlika se može prenijeti na račun Oročene štednje, račun Dječje štednje „Kolibri“, ili bilo koji drugi transakcioni  račun za koji nije vezana kartica kojom se plaća.

Najveći iznosi za prenos na izabrani račun po jednoj transakciji mogu biti 0,49 EUR, 0,99 EUR, 1,99 EUR ili 4,99 EUR, a najmanji iznos za prenos može biti 0,01 EUR.

Uslovi

Primjeri

Prenos sredstava može se ugovoriti na postojeći ili novootvoreni štedni račun u eurima.

Ukoliko se pri ugovaranju štednje „Zaokruži račun“ otvara novi račun kumulativne štednje na koji će se prenositi sitniš, tada nije potreban uobičajen minimalni polog od 20 EUR na štedni račun.

Primjer 1

  • Odlučili ste se za limit od 0,50 EUR

  • Vaš račun iznosi 3,20 EUR

  • Uz „Zaokruži račun“ na vaš štedni račun se „uplaćuje“ 0,30 EUR (razlika do 3,50 EUR)

Primjer 2

  • Odlučili ste se za limit od 1,00 EUR

  • Vaš račun iznosi 3,20 EUR

  • Uz „Zaokruži račun“ na vaš štedni račun se „uplaćuje“ 0,80 EUR (razlika do 4,00 EUR)

Scroll to Top