Investiciono bankarstvo

Adriatic Bank, u skladu sa dozvolom za pružanje investicionih usluga broj 03/2-1/5-21, izdatom 12.03.2021. godine od strane Komisije za tržište kapitala Crne Gore, obavlja sljedeće investicione usluge:

Korišćenjem mreže međunarodnih brokera i subcustody banaka, Adriatic banka nudi svojim klijentima realizaciju investicija u finansijske instrumente u skladu sa preferencijama klijenta na domaćem tržištu (Montenegroberza), regionalnim tržištima, kao i na svim relevantnim svjetskim tržištima (Xetra, Frankfurt, NYSE, Nasdaq, Londonska berza, itd.), kao i sve u vezi sa tim povezane usluge.

Visok kvalitet usluge, međusobno povjerenje i obezbjeđenje maksimalne sigurnosti investitorima naši su osnovni principi u pristupu pružanju investicionih usluga i servisa Adriatic banke. Sredstva klijenata čuvaju se na posebnim računima, odvojeno od imovine banke i drugih klijenata i kao takva ne ulaze u stečajnu ili likvidacionu masu banke.

Upotpunivši paletu usluga i dostupnih servisa investicionim uslugama, nudimo investitorima, fizičkim i pravnim licima mogućnost da koristeći upravo onu kombinaciju usluga i servisa uz stručnu pomoć i podršku tima Adriatic banke ostvare maksimalne rezultate.
Sektor investicionog bankarstva Adriatic Bank za svoje klijente:
Licenca: Adriatic Bank AD Podgorica licencirana je za pružanje investicionih usluga dozvolom broj 03/2-1/5-21 izdatom 12.03.2021. od Komisije za tržište kapitala Crne gore.

custody@adriaticbank.com
investments@adriaticbank.com

www.adriaticbank.com

+382(20) 680 973
+382(20) 675 083 (fax)

www.adriaticbank.com
+382(20) 680 973
+382(20) 675 083 (fax)

custody@adriaticbank.com
investments@adriaticbank.com

Prednosti

Deponovanje sredstava na račun za investicione usluge

Instrukcije za uplatu iz Crne Gore (uplate samo u EUR):

Adriatic Bank AD Podgorica
Bul. Džordža Vašingtona br. 98
580-800-19
Osnov plaćanja – uplata na kastodi račun
Poziv na broj odobrenja – broj partije novčanog namjenskog računa, broj ugovora ili matični broj klijenta

Instrukcije za uplate u drugim valutama, kao i za sve uplate iz inostranstva možete preuzeti u sekciji – Dokumenta.

Tarifnici

R.B.
VRSTA USLUGE
REZIDENTI
NEREZIDENTI
NAČIN OBRAČUNA
1
Otvaranje i održavanje računa
IZNOS
IZNOS
1.1
Otvaranje računa za investicione usluge za fizička lica
BEZ NAKNADE
100 EUR
PO RAČUNU
1.2
Otvaranje računa za investicione usluge za pravna lica
BEZ NAKNADE
500 EUR
PO RAČUNU
1.3
Održavanje računa za finansijske usluge za fizička lica
BEZ NAKNADE
10 EUR
MJESEČNO
1.4
Održavanje račua za finansijske usluge za pravna lica
BEZ NAKNADE
20 EUR
MJESEČNO
2
Trgovina na Montenegroberzi
2.1
Trgovina vlasničkim finansijskim instrumentima (akcije, inv. fondovi)
0,8% vrijednosti transakcije, ne manje od 20 EUR
0,8% vrijednosti transakcije, ne manje od 20 EUR
PO NALOGU
2.2
Trgovina dužničkim finansijskim instrumentima (obveznice)
0,5% vrijednosti transakcije, ne manje od 20 EUR
0,5% vrijednosti transakcije, ne manje od 20 EUR
PO NALOGU
2.3
Trgovina državnim zapisima Vlade Crne Gore
0.2% – 1%, ne manje od 50 EUR
0.2% – 1%, ne manje od 50 EUR
PO NALOGU
3
Trgovina na stranim tržištima
3.1
Trgovina vlasničkim finansijskim instrumentima (akcije, inv. fondovi, ETF-ovi)
0,8% vrijednosti transakcije, ne manje od 50 EUR
0,8% vrijednosti transakcije, ne manje od 50 EUR
PO NALOGU
3.2
Trgovina dužničkim finansijskim instrumentima (obveznice)
0,3% vrijednosti transakcije, ne manje od 150 EUR
0,3% vrijednosti transakcije, ne manje od 150 EUR
PO NALOGU
4
Čuvanje hartija od vrijednosti
4.1
Čuvanje finansijskih instrumenata
0,15% – 0,8%, ne manje od 300 EUR
0,15% – 0,8%, ne manje od 300 EUR
Godišnje
5
Ostali poslovi sa finansijskim instrumentima
5.1
Prenos instrumenata po osnovu sudskih odluka, rješenja, poklona, nasledstva i ugovora
1%
1%
Od tržišne vrijednosti
5.2
Isplata dividende, kupona i kamata
0,3%
0,3%
Od iznosa
5.3
Uknjižavanje i skidanje zaloge na finansijskom instrumentu
Po dogovoru
Po dogovoru
5.4
Transferi bez plaćanja za međunarodne instrumente
0,1% od tržišne vrijednosti, ne manje od 100 EUR po transferu
0,1% od tržišne vrijednosti, ne manje od 100 EUR po transferu
Od tržišne vrijednosti
5.5
Punomoćje za skupštinu akcionara
30 EUR + stvarni troškovi
30 EUR + stvarni troškovi
5.6
Zastupanje na skupštini akcionara
100 EUR + stvarni troškovi
100 EUR + stvarni troškovi
5.7
Zastupanje klijenta u upisu finansijskog instrumenta i u korporativnim aktivnostima
Po dogovoru
Po dogovoru
5.8
Investiciono savjetovanje
250 EUR
250 EUR
Po satu
Scroll to Top