Претрага
Close this search box.
Претрага
Close this search box.

Opis proizvoda

Za sve klijente koji žele da ostvare najbolji odnos između sigurnosti i profita, uz dostizanje najpovoljnijih kamatnih stopa.

Adriatic oročena štednja je tip štednje gdje se precizira vrijeme trajanja oročenja.

Tokom tog roka, koji može biti od 3 mjeseca pa do preko 24 mjeseca, na oročena sredstva se pripisuje kamata,  a nakon isteka dogovorenog roka korisnik može podići kompletan iznos ili se odlučiti za novi period oročenja.

Oročena štednja može biti u eurima, ali u drugim valutama, kao što su američki dolar (USD), švajcarski franak (CHF) i britanska funta (GBP).

Prednosti oročene štednje

Prekid oročene štednje

Adriatic oročena štednja se može prekinuti (razročiti) i prije isteka ugovorenog roka, ali samo uz saglasnost Banke i na pismeni zahtjev klijenta.

Ako vlasnik štednog uloga ne otkaže Ugovor o oročenoj štednji u roku od najkasnije 3 dana nakon isteka oročenja (rok prolongacije), Banka sa danom dospijeća obnavlja oročenje na isti ugovoreni rok, ali po uslovima koji važe na dan obnove oročenja.

Na dan dospijeća kamate se pripisuju prethodnom depozitu ili prenose na izabrani tekući račun.

Oročena štednja u eurima do 100.000€

Od 3 do 6 mjeseci
1,00%
Od 7 do 12 mjeseci
2,20%
od 13 do 24 mjeseca
2,50%
Preko 24 mjeseca
2,90%

Kamatne stope na oročene depozite veće od 100.000 EUR, posebno se ugovaraju za svaki pojedini slučaj.

Adriatic oročena štednja - detalji informativnog obračuna (EUR)

Rezultat informativnog obračuna na dan 15.12.2020
Datum početka oročenja:
15.12.2020
Datum isteka oročenja:
15.12.2021.
Rok oročenja:
12 mjeseci
Iznos početnog uloga
20.000,00
Način isplate kamate
Po dospijeću
Period
Inicijalni iznos
Ukupno obračunata kamata umanjena za iznos poreza na dohodak fizičkih lica – rezidenti 9% i prirezom na porez od 15%
Kamatna stopa
Ukupan saldo
12 m
20.000,00
394,37
2,20%
20.394.37
Ukupan iznos obračunate kamate
439,90
Porez na dohodak fizičkih lica – rezidenti 9% uključujući prirez na porez od 15%
45.53
Iznos ukupne kamate za isplatu korisniku
394,37
Ukupan iznos na kraju perioda
20.394,37
Efektivna kamatna stopa
2,20%

Oročena štednja u ostalim valutama (USD, GBP, CHF)

Vrijednost depozita
Kamata za period od:
6 mjeseci
12 mjeseci
18 mjeseci
24 mjeseca
od 1.000 USD
0,10%
0,30%
0,40%
0,60%
od 1.000 GBP
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
Od 5.000 CHF
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
Scroll to Top