Nacionalni platni promet

Uz otvoren transakcioni račun klijenti stiču sljedeće mogućnosti:

Tarife za nacionalni platni promet za fizička lica koje važe od 16.08.2021. godine

CIJENE USLUGA ZA BEZGOTOVINSKI NACIONALNI PLATNI PROMET – EKSTERNI SE UVEĆAVAJU ZA 30% POSLIJE 13:30 ČASOVA

CIJENE USLUGA ZA BEZGOTOVINSKI NACIONALNI PLATNI PROMET – EKSTERNI SE UVEĆAVAJU ZA 30% POSLIJE 13:30 ČASOVA

Scroll to Top