Nacionalni platni promet

Uz otvoren transakcioni račun klijenti stiču sljedeće mogućnosti:

Tarife za nacionalni platni promet za fizička lica koje važe od 16.08.2021. godine

CIJENE USLUGA ZA BEZGOTOVINSKI NACIONALNI PLATNI PROMET – EKSTERNI SE UVEĆAVAJU ZA 30% POSLIJE 13:30 ČASOVA

Tarife za nacionalni platni promet za fizička lica koje važe od 26.01.2022. godine

CIJENE USLUGA ZA BEZGOTOVINSKI NACIONALNI PLATNI PROMET-EKSTERNI SE UVEĆAVAJU ZA 30% POSLIJE 13:30 ČASOVA

* Države A grupe:

Sjedinjene Američke Države, Kanada, Rusija, Ukrajina, Francuska, Španija, Švedska, Norveška, Njemačka, Finska, Poljska, Italija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Rumunija, Belorusija, Kazahstan, Grčka, Bugarska, Island, Mađarska, Portugalija, Srbija, Austrija, Češka, Irska, Litvanija, Letonija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovačka, Estonija, Danska, Švajcarska, Holandija, Moldavija, Belgija, Albanija, Severna Makedonija, Turska, Slovenija, Azerbejdžan, Kipar, Luksemburg, Gruzija, Andora, Malta, Lihtenštajn, San Marino, Monako.

** Države B grupe:

Države koje nisu pomenute u države A grupe.

Scroll to Top