Претрага
Close this search box.

PSD2 Open Banking

Direktiva o platnim uslugama (PSD2) pojednostavila je novim pružaocima platnih usluga ulazak na evropsko tržište i donijela je pravila po kojima će ti subjekti pružati platne usluge krajnjim korisnicima. Promjena u području pružanja platnih usluga je obaveza banaka da omoguće pristup odabranim uslugama takozvanim trećim stranama, putem API interfejsa (Application Programming Interface).

TPP (engl. TPP – Third party provider) su pružaoci platnih usluga treće strane. To su ovlašćeni pružaoci mrežnih usluga koje su uvedene kao dio otvorenog bankarstva. Postoje izvan odnosa klijenta s bankom, ali mogu biti uključeni u transakcije koje klijent izvršava.

Adriatic Bank AD Podgorica je implementirala namjensko API interfejs rješenje u formi Sanbox-a, koji TPP mogu koristiti za testiranje konekcije sa našom Bankom. Nova API interfejs rješenja omogućavaju iniciranje naloga za plaćanje ili dobijanje informacija o računu za plaćanje uz neophodnu saglasnost klijenta.

Dokumentacija

Ako želite direktno pozivati Open API, swagger dokumentacija je na sljedećem linku:
NextGenPSD2 dokumentacija:

Registracija

Ovdje se možete registrovati za potrebe testiranja PSD2 rješenja.

Nakon registracije TPP-u biće dostupan pregled kompletne API dokumentacije, API swagger i pristupni kodovi testnih korisnika, kao i mogućnost razmjene poruka s bankom.

Podaci o ulogama TPP-a će biti pribavljeni pomoću informacija iz certifikata sa kojima je korisnik prijavljen na portalu.

Registracija

Izvještaji o dostupnosti i performansama

Ovdje su dostupni kvartalni izvještaji o dnevnoj upotrebi, performansama i dostupnosti namjenskog interfejsa, internet i mobilnog bankarstva.

Kontakt

Za sva otvorena pitanja na koja ne možete pronaći odgovor na našim stranicama ili prijavu problema dostupni smo na e-mail adresi PSD2.me@adriaticbank.com.

Scroll to Top