Međunarodni platni promet

Tarife za međunarodni platni promet za fizička lica koje važe od 19.12.2020. godine

Tarife za međunarodni platni promet za fizička lica koje važe od 01.08.2021. godine

Tarife za međunarodni platni promet za fizička lica koje važe od 16.08.2021. godine

Scroll to Top