Međunarodni platni promet

Tarife za međunarodni platni promet za fizička lica koje važe od 26.01.2022. godine

CIJENE USLUGA ZA BEZGOTOVINSKI NACIONALNI PLATNI PROMET-EKSTERNI SE UVEĆAVAJU ZA 30% POSLIJE 13:30 ČASOVA

* Države A grupe:

Sjedinjene Američke Države, Kanada, Rusija, Ukrajina, Francuska, Španija, Švedska, Norveška, Njemačka, Finska, Poljska, Italija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Rumunija, Belorusija, Kazahstan, Grčka, Bugarska, Island, Mađarska, Portugalija, Srbija, Austrija, Češka, Irska, Litvanija, Letonija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovačka, Estonija, Danska, Švajcarska, Holandija, Moldavija, Belgija, Albanija, Severna Makedonija, Turska, Slovenija, Azerbejdžan, Kipar, Luksemburg, Gruzija, Andora, Malta, Lihtenštajn, San Marino, Monako.

** Države B grupe:

Države koje nisu pomenute u države A grupe.

Tarife za nacionalni i međunarodni platni promet za fizička lica koje će važiti od 12.12.2022. godine

Scroll to Top