Opis proizvoda

Kredit za penzionere Adriatic Banke sa polisom životnog osiguranja je nenamjenski keš kredit. Korisnici kredita mogu biti penzioneri sa redovnim primanjima penzije, a koji u trenutku otplate posljednje rate kredita nemaju više od 75 godina. Kredit se odobrava sa rokom otplate do 5 godina u iznosu i do 20.000 EUR bez žiranata. Mogućnost odobrenja kredita bez polise životnog osiguranja.

Kreditni kalkulator

0.00

Anuitet

0.00

Ukupan dug klijenta

Kreditni kalkulator je informativnog karaktera i ukupan dug sadrži samo trošak kamate. Svi ostali troškovi koji ulaze u obradu kredita detaljno su iskazani u reprezentativnom primjeru.

Uslovi odobravanja kredita

Potrebna dokumentacija

Detaljni podaci

Penzionerski krediti
Godišnja nominalna kamatna stopa (NKS)
7,95 % – 8,95 % (u zavisnosti od uzimanja polise osiguranja kao sredstva obezbeđenja)
Godišnja efektivna kamatna stopa (EKS)
9,44 %
Provizija za obradu kredita (naplaćuje se jednokratno prilikom isplate kredita)
0,50 % – 1,00 %
Provizija za korišćenje podataka iz kreditnog registra CBCG
3,50 EUR
Provizija za prijevremenu otplatu kredita
1,00 % iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu duži od 12 mjeseci i samo za iznose veće od 10.000,00 EUR.

0,50 % iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu nije duži od 12 mjeseci i samo za iznose veće od 10.000,00 EUR.
Godišnja zatezna kamata
Nominalna uvećana za 50 %
Rok otplate
Do 60 mjeseci
Reprezentativni primjer
Za kredit u iznosu od 1.375,00 EUR i rokom otplate od 48 mjeseci, provizijom za odobravanje 1,50 % i uračutim administrativnim troškovima (dvije mjenice: 4,00€ i naknada za uvid u kreditni registar CBCG: 3,50€), nominalna kamatna stopa (NKS) iznosi 9,00 % dok efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 10,17 %. Zbir ukupnog iznosa kredita i ukupan iznos poznatih troškova kredita iznosi 1.659,45 EUR a mjesečna rata iznosi 33,99 EUR.
Scroll to Top