Претрага
Close this search box.
Претрага
Close this search box.

Opis proizvoda

Kredit za penzionere Adriatic Banke sa polisom životnog osiguranja je nenamjenski keš kredit. Korisnici kredita mogu biti penzioneri sa redovnim primanjima penzije, a koji u trenutku otplate posljednje rate kredita nemaju više od 75 godina. Kredit se odobrava sa rokom otplate do 7 godina u iznosu i do 20.000 EUR bez žiranata. Mogućnost odobrenja kredita bez polise životnog osiguranja.

Kreditni kalkulator

0.00

Anuitet

0.00

Ukupan dug klijenta

Kreditni kalkulator je informativnog karaktera i ukupan dug sadrži samo trošak kamate. Svi ostali troškovi koji ulaze u obradu kredita detaljno su iskazani u reprezentativnom primjeru.

Uslovi odobravanja kredita

Potrebna dokumentacija

Detaljni podaci

Penzionerski krediti
Godišnja nominalna kamatna stopa (NKS)
6,95 % – 8,95 % (u zavisnosti od uzimanja polise osiguranja kao sredstva obezbeđenja)
Godišnja efektivna kamatna stopa (EKS)
8,15 %
Provizija za obradu kredita (naplaćuje se jednokratno prilikom isplate kredita)
U zavisnosti od iznosa i ročnosti kredita naknada za obradu kredita se kreće u rasponu od 7,50€ do 254€
Provizija za korišćenje podataka iz kreditnog registra CBCG
3,00 EUR
Godišnja zatezna kamata
Nominalna uvećana za 50 %
Rok otplate
Do 84 mjeseca
Reprezentativni primjer
Za kredit u iznosu od 10.000,00 EUR i rokom otplate od 84 mjeseca, provizijom za odobravanje u iznosu od 150 EUR, uračunatim administrativnim troškovima (dvije mjenice: 4,00€ i naknada za uvid u kreditni registar CBCG: 3,00€) i troškom polise životnog osiguranja u iznosu od 200,00€, nominalna kamatna stopa (NKS) iznosi 6,95 %, dok efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 8.15 %. Zbir ukupnog iznosa kredita i ukupan iznos poznatih troškova kredita iznosi 12.928,39EUR a mjesečna rata iznosi 149,65 EUR.
Scroll to Top