Претрага
Close this search box.

Opis proizvoda

Kredit za penzionere Adriatic Banke sa polisom životnog osiguranja je nenamjenski keš kredit. Korisnici kredita mogu biti penzioneri sa redovnim primanjima penzije, a koji u trenutku otplate posljednje rate kredita nemaju više od 75 godina. Kredit se odobrava sa rokom otplate do 7 godina u iznosu i do 20.000 EUR bez žiranata. Mogućnost odobrenja kredita bez polise životnog osiguranja.

Kreditni kalkulator

0.00

Anuitet

0.00

Ukupan dug klijenta

Kreditni kalkulator je informativnog karaktera i ukupan dug sadrži samo trošak kamate. Svi ostali troškovi koji ulaze u obradu kredita detaljno su iskazani u reprezentativnom primjeru.

Uslovi odobravanja kredita

Potrebna dokumentacija

Detaljni podaci

Penzionerski krediti
Godišnja nominalna kamatna stopa (NKS)
6,95 % – 8,95 % (u zavisnosti od uzimanja polise osiguranja kao sredstva obezbeđenja)
Godišnja efektivna kamatna stopa (EKS)
7,79 %
Provizija za obradu kredita (naplaćuje se jednokratno prilikom isplate kredita)
0,50 % – 1,00 %
Provizija za korišćenje podataka iz kreditnog registra CBCG
3,00 EUR
Godišnja zatezna kamata
Nominalna uvećana za 50 %
Rok otplate
Do 84 mjeseca
Reprezentativni primjer
Za kredit u iznosu od 10.000,00 EUR i rokom otplate od 84 mjeseca, provizijom za odobravanje 0,50 %, uračunatim administrativnim troškovima (dvije mjenice: 4,00€ i naknada za uvid u kreditni registar CBCG: 3,00€) i troškom polise životnog osiguranja u iznosu od 200,00€, nominalna kamatna stopa (NKS) iznosi 6,95 %, dok efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 7,79 %. Zbir ukupnog iznosa kredita i ukupan iznos poznatih troškova kredita iznosi 12.871,64 EUR a mjesečna rata iznosi 149,65 EUR.
Scroll to Top