Претрага
Close this search box.
Претрага
Close this search box.

Opis proizvoda

Dječja štednja „Kolibri“ je vrsta oročene kumulativne štednje. Zasniva se na kontinuiranim uplatama na štedni račun tokom trajanja oročenja. Namjenjeno najmlađima (do navršene 18 godine starosti).

Štedite na vrijeme kako bi svojoj djeci obezbjedili sugurniju budućnost. Naučite djecu da štede!

Prednosti Kolibri štednje

Prekid štednje

Oročena štednja se može prekinuti (razročiti) i prije isteka ugovorenog roka, ali samo uz saglasnost Banke i na pismeni zahtjev klijenta.

Ako štediša ne otkaže Ugovor o oročenoj štednji u roku od najkasnije 3 dana nakon isteka oročenja (rok prolongacije), Banka sa danom dospijeća obnavlja oročenje na isti ugovoreni rok, ali po uslovima koji važe na dan obnove oročenja.

Na dan dospijeća kamate se pripisuju prethodnom depozitu ili prenose na izabrani transakcioni račun.

Oročena kumulativna štednja do 50.000€

2,20%

12 mjeseci

2,50%

24 mjeseca

3,00%

36 mjeseci i duže

Oročena kumulativna štednja od 50.000,01 do 100.000€

2,20%

12 mjeseci

2,45%

24 mjeseca

2,95%

36 mjeseci i duže

Adriatic Kolibri štednja - detalji informativnog obračuna (EUR)

Rezultat informativnog obračuna na dan 15.12.2020
Datum početka oročenja:
15.12.2020
Datum isteka oročenja:
15.12.2021.
Rok oročenja:
12 mjeseci
Iznos početnog uloga
100,00
Iznos obavezne mjesečne
30,00
Način isplate kamate
Po dospijeću
Period
Ukupan iznos uplata
Ukupno obračunata kamata umanjena za iznos poreza na dohodak fizičkih lica – rezidenti 9% i prirezom na porez od 15%
Kamatna stopa
Ukupan saldo
12 m
360,00
5,22
2,20%
365,22
Ukupan iznos obračunate kamate
5,82
Porez na dohodak fizičkih lica – rezidenti 9% uključujući prirez na porez od 15%
0,60
Iznos ukupne kamate za isplatu korisniku
5,22
Ukupan iznos na kraju perioda
365,22
Efektivna kamatna stopa
2,20%

Adriatic Kolibri štednja - detalji informativnog obračuna (EUR)

Rezultat informativnog obračuna na dan 15.12.2020
Datum početka oročenja:
15.12.2020
Datum isteka oročenja:
15.12.2021.
Rok oročenja:
12 mjeseci
Iznos početnog uloga
100,00
Iznos obavezne mjesečne
30,00
Način isplate kamate
Po dospijeću
Period
Ukupan iznos uplata
Ukupno obračunata kamata umanjena za iznos poreza na dohodak fizičkih lica – rezidenti 9% i prirezom na porez od 15%
Kamatna stopa
Ukupan saldo
12 m
360,00
5,22
2,20%
365,22
Ukupan iznos obračunate kamate
5,82
Porez na dohodak fizičkih lica – rezidenti 9% uključujući prirez na porez od 15%
0,60
Iznos ukupne kamate za isplatu korisniku
5,22
Ukupan iznos na kraju perioda
365,22
Efektivna kamatna stopa
2,20%
Scroll to Top