Претрага
Close this search box.

Opis proizvoda

Svim zaposlenim licima, Adriatic Banka odobrava gotovinski kredit uz mogućnost odobrenja čak i do 20.000 EUR bez žiranata, sa rokom otplate do 7 godina.

Kreditni kalkulator

0.00

Anuitet

0.00

Ukupan dug klijenta

Kreditni kalkulator je informativnog karaktera i ukupan dug sadrži samo trošak kamate. Svi ostali troškovi koji ulaze u obradu kredita detaljno su iskazani u reprezentativnom primjeru.

Uslovi odobravanja kredita

Potrebna dokumentacija

Detaljni podaci

Gotovinski kredit
Godišnja nominalna kamatna stopa (NKS)
6,95 % – 9,95 % (u zavisnosti od kategorije zajmotražioca)
Godišnja efektivna kamatna stopa (EKS)
7,46 %
Provizija za obradu kredita (naplaćuje se jednokratno prilikom isplate kredita)
0,50 % – 2,00 %
Naknada za upit u Kreditni registar CBCG
3,00 EUR
Godišnja zatezna kamata
Nominalna uvećana za 50 %
Rok otplate
Do 84 mjeseci
Reprezentativni primjer
Za kredit u iznosu od 10.000,00 EUR i rokom otplate od 84 mjeseca, provizijom za odobravanje 1,50 % i uračunatim administrativnim troškovima (dvije mjenice: 4,00€ i naknada za uvid u kreditni registar CBCG: 3,00€), nominalna kamatna stopa (NKS) iznosi 6,95 % dok efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 7,46 %. Zbir ukupnog iznosa kredita i ukupan iznos poznatih troškova kredita iznosi 12.771,64EUR, a mjesečna rata iznosi 149,65 EUR.
Scroll to Top