Četiri profila limita

LP1

ATM 500€
POS 1.000€

LP2

ATM 1.000€
POS 5.000€

LP3

ATM 2.000€
POS 10.000€

LP4

ATM 5.000€
POS 20.000€

Limit se dodjeljuje prilikom inicijalnog izdavanja kartice.

Korisnik u pristupnici bira jedan od propisanih profila.

Ukoliko korisnik ne odabere limit, Banka mu propisuje osnovni limitni profil LP 1.

Ukoliko korisnik želi da promijeni profil limita za karticu, obavezan je podnijeti pisani zahtjev Banci.

Scroll to Top