Претрага
Close this search box.

Da biste aplicirali za izdavanje kartice, potrebno je prethodno imati otvoren transakcioni račun za nacionalni platni promet.

 • Kartice koje izdaje ADRATIC BANK, imaju rok važenja 3 godine
 • Rok važenja ističe poslednjeg dana u mjeseca/godine, istaknute na poleđini kartice u polju „good thru (mm/gg)“
 • Neposredno prije isteka kartice, Banka će automatski reizdati plastiku sa novim rokom važenja
 • Korisnik će neposredno prije isteka kartice, sms-om biti obaviješten kada i gdje može preuzeti novu karticu
 • Platna kartica se uručuje na šalteru u ekspozituri banke gdje ste podnijeli zahtjev. Kartica i PIN mogu biti uručeni isključivo lično vlasniku računa/kartice
 • Kod karitca za poslovne subjekte, pored korisnika kartice, karticu i PIN može preuzeti i ovlašćeno lice kompanije.
 • Kartica se aktivira nakon ličnog preuzimanja kartice.
 • Od službenika koji vam uručuje karticu, dobićete sve neophodne informacije u skladu sa terminima predviđenim protokolom.
 • Korisnik može promijeniti pin kod na bilo kom bankomatu koji nudi ovu vrstu usluge, kada to god želi i koliko god puta želi
 • odabirom transakcije za promjenu pin koda, potrebno ukucati željeni pin kod, a nakon toga izvršiti potvrdu novog pina
 • banka će naplatiti naknadu za ovu uslugu, u skladu sa aktivnim tarifnikom usluga
 • Potrebno je da na svom transakcionom računu za koji je kartica vezana obezbijedite sredstva za naplatu predviđenih troškova i Banka će izvršiti naplatu direktno sa Vašeg računa
 • Kod kreditnh kartica Banka naplatu može izvršiti trajnim nalogom, povlačenjem sredstava sa Vašeg transakcionog računa za nacionalni platni promet
 • Zamjena kartice ili pina, vrši se na zahtjev korisnika
 • Korisnik mora lično podnijeti zahtjev u ekspozituri Banke
 • Dnevni limiti za podizanje gotovine i plaćanja definisani su profilima dnevnim limita koje propisuje Banka.
 • Prilikom izdavanja kartice odabirate dnevni limit koji želite. Ukoliko limit nije odabran, Banka odredjuje osnovni limitni profil.
 • Za naknadne izmjene limita, korisnik je obavezan da podnese pisani zahtjev Banci. Detaljnije na linku
 • Gubitak ili krađu kartice, vlasnik kartice može odmah prijaviti na broj dežurnog korisničkog centra + 382 020 680 951, 24h dnevno, ili najbližoj ekspozituri Adriatic Banke
 • Kartica će zavisno od slučaja biti privremeno ili trajno blokirana
 • Najkasnije u roku od 48h od telefonske blokade, korisnik je dužan lično ili pismenim zahtjevom obavijestiti Banku o nastaloj situaciji
 • U slučaju eventualne zloupotrebe, korisnik je u obavezi da Banci podnese pisani zahtjev o reklamaciji transakcije.
 • Korisnik mora sa pažnjom čuvati Karticu i u svakom trenutku znati gdje se ona nalazi;
 • Kartica mora biti potpisana od strane korisnika;
 • Kartica se ne smije davati drugom licu na korišćenje;
 • Prije autorizovanja transakcije treba obavezno provjeriti iznos transakcije;
 • Prilikom plaćanja računa Karticu ne treba ostavljati bez nadzora;
 • PIN broj treba memorisati i držati odvojeno od Kartice;
 • PIN broj se mora čuvati u tajnosti i isti se ne smije otkrivati trećim licima;
 • prilikom unosa PIN broja na bankomatu ili POS terminalu treba sačuvati privatnost;
 • Broj neuspješnih PIN pokušaja je ograničen na tri. Prilikom trećeg pogrešnog unosa, Banka blokira Karticu za dalje korišćenje. Za ponovno aktiviranje Kartice Korisnik se mora obratiti Banci.
 • Korisnik mora imati u vidu da je kupovina bez prisustva Kartice (kataloška prodaja, telefonska porudžbina, kupovina preko Interneta) rizična.
 • Korisnik ne smije Karticu ostavljati kao zalogu ili sredstvo obezbjeđenja.

Četiri profila limita

LP1

ATM 500€
POS 1.000€

LP2

ATM 1.000€
POS 5.000€

LP3

ATM 2.000€
POS 10.000€

LP4

ATM 5.000€
POS 20.000€

Limit se dodjeljuje prilikom inicijalnog izdavanja kartice.

Korisnik u pristupnici bira jedan od propisanih profila.

Ukoliko korisnik ne odabere limit, Banka mu propisuje osnovni limitni profil LP 1.

Ukoliko korisnik želi da promijeni profil limita za karticu, obavezan je podnijeti pisani zahtjev Banci.

Scroll to Top