VISA
BUSINESS
DEBIT

Zašto Adriatic biznis debitna kartica?

Ko može da koristi Adriatic biznis debitnu karticu?

VISA BUSINESS debitna kartica namijenjena svim poslovnim subjektima koji imaju registrovanu djelatnost u Crnoj Gori, uz otvoren transakcioni račun za nacionalni platni promet registrovan na kompaniju. Kartica je povezana sa posebnim podračunom transakcionog računa Vaše kompanije za nacionalne platne transakcije u Banci. Broj podračuna nije ograničen, a svaki podračun može imati više korisnika, u skladu sa potrebama kompanije.

Sami određujete transfere novca sa kompanijskog transakcionog računa za nacinalni platni promet, u korist svakog podračuna kartice posebno i na taj način kontrolišete nivo potrošnje za svakog korisnika. Ukoliko na jednom podračunu ima više korisnika kartica, oni zajednički raspolažu ukupnom sumom na tom računu, do iznosa raspoloživih sredstava. Potrošnju i transfere novca na račune kartica, možete vršiti i sami, kroz web ili mobilnu aplikaciju elektronskog bankarstva ADRIATIC Banke.

Kako do Adriatic Visa biznis debitne kartice?

Dokumenta

Tarifnici

Scroll to Top