Претрага
Close this search box.

VISA
BUSINESS
DEBIT

Zašto Adriatic biznis debitna kartica?

Ko može da koristi Adriatic biznis debitnu karticu?

VISA BUSINESS debitna kartica namijenjena svim poslovnim subjektima koji imaju registrovanu djelatnost u Crnoj Gori, uz otvoren transakcioni račun za nacionalni platni promet registrovan na kompaniju. Kartica je povezana sa posebnim podračunom transakcionog računa Vaše kompanije za nacionalne platne transakcije u Banci. Broj podračuna nije ograničen, a svaki podračun može imati više korisnika, u skladu sa potrebama kompanije.

Sami određujete transfere novca sa kompanijskog transakcionog računa za nacinalni platni promet, u korist svakog podračuna kartice posebno i na taj način kontrolišete nivo potrošnje za svakog korisnika. Ukoliko na jednom podračunu ima više korisnika kartica, oni zajednički raspolažu ukupnom sumom na tom računu, do iznosa raspoloživih sredstava. Potrošnju i transfere novca na račune kartica, možete vršiti i sami, kroz web ili mobilnu aplikaciju elektronskog bankarstva ADRIATIC Banke.

Kako do Adriatic Visa biznis debitne kartice?

Scroll to Top