VISA
BUSINESS
DEBIT

Zašto Adriatic biznis debitna kartica?

Ko može da koristi Adriatic biznis debitnu karticu?

VISA BUSINESS debitna kartica namijenjena svim poslovnim subjektima koji imaju registrovanu djelatnost u Crnoj Gori, uz otvoren transakcioni račun za nacionalni platni promet registrovan na kompaniju. Kartica je povezana sa posebnim podračunom transakcionog računa Vaše kompanije za nacionalne platne transakcije u Banci. Broj podračuna nije ograničen, a svaki podračun može imati više korisnika, u skladu sa potrebama kompanije.

Sami određujete transfere novca sa kompanijskog transakcionog računa za nacinalni platni promet, u korist svakog podračuna kartice posebno i na taj način kontrolišete nivo potrošnje za svakog korisnika. Ukoliko na jednom podračunu ima više korisnika kartica, oni zajednički raspolažu ukupnom sumom na tom računu, do iznosa raspoloživih sredstava. Potrošnju i transfere novca na račune kartica, možete vršiti i sami, kroz web ili mobilnu aplikaciju elektronskog bankarstva ADRIATIC Banke.

Kako do Adriatic Visa biznis debitne kartice?

Dokumenta

Tarifnici

PLATNE KARTICE
VRSTA NAKNADE
NAKNADE
PERIODIČNOST OBRAČUNA
FIZIČKA LICA
Otvaranje osnovnog računa Visa Business kartice
Bez naknade
jednokratno
Izdavanje i reizdavanje dodatne kartice
EUR 5,00
jednokratno
Članarina za VISA Business karticu
EUR 2,50
mjesečno
Ponovna izrada kartice na zahtjev korisnika
EUR 5,00
jednokratno
Ponovna izrada PIN koda na zahtjev korisnika
EUR 3,00
jednokratno
VISA BUSINESS DEBIT CARD
POS/ePOS plaćanja roba i usluga kod trgovaca u zemlji
Bez naknade
POS/ePOS plaćanja roba i usluga kod trgovaca u inostranstvu
Bez naknade
Upit stanja na ATM-u Adriatic Bank i Hipotekarne banke
Bez naknade
Upit stanja na ATM-u drugih banaka
EUR 0.50
po transakciji
Transakcije na ATM-u Adriatic Bank i Hipotekarne banke
0,50% (min EUR 2,00)
po transakciji
Transakcije na ATM-u drugih banaka
3,50 % (min EUR 5,00)
po transakciji
Podizanje novca na šalterima Adriatic Bank (Cash advance)
0,50% (min EUR 2,00)
po transakciji
Podizanje novca na šalterima drugih banaka (Cash advance)
3,50% (min. EUR 5,00)
po transakciji
Promjena PIN-a na ATM-u
EUR 1,00
po transakciji
SMS info
EUR 0.50
mjesečno
Provizija za konverziju valuta
1,50%
po transakciji
Dnevni limit ATM podizanje gotovine
EUR 1000.00
dnevno
Dnevni limit POS/ePOS potrošnja
EUR 5000.00
dnevno
BUSINESS CARD
LIMITI DNEVNE POTROŠNJE (ATM I POS)
PROFILE
POS
ATM
LIMIT PROFILE 1
EUR 1.000,00
EUR 500,00 dnevno
DNEVNI LIMITI ZA PODIZANJE KEŠA I POTROŠNJU
LIMIT PROFILE 2
EUR 5.000,00
EUR 1.000,00 dnevno
LIMIT PROFILE 3
EUR 10.000,00
EUR 2.000,00 dnevno
LIMIT PROFILE 4
EUR 20.000,00
EUR 5.000,00 dnevno
Scroll to Top