Transakciono poslovanje - Nacionalni platni promet

Uz zahtjev za otvaranje dokumentacije klijent je obavezan da priloži sljedeću dokumentaciju:

Tarife za nacionalni platni promet za pravna lica koje važe od 26.01.2022. godine

CIJENE USLUGA ZA BEZGOTOVINSKI NACIONALNI PLATNI PROMET-EKSTERNI SE UVEĆAVAJU ZA 30% POSLIJE 13:30 ČASOVA

* Države A grupe:

Sjedinjene Američke Države, Kanada, Rusija, Ukrajina, Francuska, Španija, Švedska, Norveška, Njemačka, Finska, Poljska, Italija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Rumunija, Belorusija, Kazahstan, Grčka, Bugarska, Island, Mađarska, Portugalija, Srbija, Austrija, Češka, Irska, Litvanija, Letonija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovačka, Estonija, Danska, Švajcarska, Holandija, Moldavija, Belgija, Albanija, Severna Makedonija, Turska, Slovenija, Azerbejdžan, Kipar, Luksemburg, Gruzija, Andora, Malta, Lihtenštajn, San Marino, Monako.

** Države B grupe:

Države koje nisu pomenute u države A grupe.

Scroll to Top