Transakciono poslovanje - Nacionalni platni promet

Uz zahtjev za otvaranje dokumentacije klijent je obavezan da priloži sljedeću dokumentaciju:

Tarife za nacionalni platni promet za pravna lica koje važe od 12.12.2022. godine

Scroll to Top