Transakciono poslovanje - Nacionalni platni promet

Uz zahtjev za otvaranje dokumentacije klijent je obavezan da priloži sljedeću dokumentaciju:

Tarife za nacionalni platni promet za pravna lica koje važe od 16.08.2021. godine

CIJENE USLUGA ZA BEZGOTOVINSKI PLATNI PROMET-EKSTERNI SE UVEĆAVAJU ZA 30% POSLIJE 13:30 ČASOVA

Scroll to Top