Transakciono poslovanje - Međunarodni platni promet

Klijent – rezidentno pravno lice koji želi da otvori transakcioni račun za međunarodne platne transakcije u Banci potrebno je da ispuni Zahtjev za otvaranje transakcionog računa za međunarodne platne transakcije i zaključi Ugovor sa Bankom.
U slučaju da je važeća dokumentacija starija od tri mjeseca od dana otvaranja nacionalnog transakcionog računa, klijent je u obavezi da ponovi postupak dostave kompletne dokumentacije koju je dostavio prilikom otvaranja nacionalnog transakcionog računa

Napomena: Banka zadržava pravo traženja dodatne dokumentacije.

Tarife za međunarodni platni promet za pravna lica koje će važiti od 27.01.2024. godine

Tarife za međunarodni platni promet za pravna lica koje važe od 15.08.2023. godine

Scroll to Top