Претрага
Close this search box.

Transakciono poslovanje - Međunarodni platni promet

Klijent – rezidentno pravno lice koji želi da otvori transakcioni račun za međunarodne platne transakcije u Banci potrebno je da ispuni Zahtjev za otvaranje transakcionog računa za međunarodne platne transakcije i zaključi Ugovor sa Bankom.
U slučaju da je važeća dokumentacija starija od tri mjeseca od dana otvaranja nacionalnog transakcionog računa, klijent je u obavezi da ponovi postupak dostave kompletne dokumentacije koju je dostavio prilikom otvaranja nacionalnog transakcionog računa

Napomena: Banka zadržava pravo traženja dodatne dokumentacije.

Tarife za međunarodni platni promet za pravna lica koje važe od 27.01.2024. godine

Scroll to Top