Transakciono poslovanje - Međunarodni platni promet

Klijent – rezidentno pravno lice koji želi da otvori transakcioni račun za međunarodne platne transakcije u Banci potrebno je da ispuni Zahtjev za otvaranje transakcionog računa za međunarodne platne transakcije i zaključi Ugovor sa Bankom.
U slučaju da je važeća dokumentacija starija od tri mjeseca od dana otvaranja nacionalnog transakcionog računa, klijent je u obavezi da ponovi postupak dostave kompletne dokumentacije koju je dostavio prilikom otvaranja nacionalnog transakcionog računa

Napomena: Banka zadržava pravo traženja dodatne dokumentacije.

Tarife za međunarodni platni promet za pravna lica koje važe od 26.01.2022. godine

* Države A grupe:

Sjedinjene Američke Države, Kanada, Rusija, Ukrajina, Francuska, Španija, Švedska, Norveška, Njemačka, Finska, Poljska, Italija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Rumunija, Belorusija, Kazahstan, Grčka, Bugarska, Island, Mađarska, Portugalija, Srbija, Austrija, Češka, Irska, Litvanija, Letonija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovačka, Estonija, Danska, Švajcarska, Holandija, Moldavija, Belgija, Albanija, Severna Makedonija, Turska, Slovenija, Azerbejdžan, Kipar, Luksemburg, Gruzija, Andora, Malta, Lihtenštajn, San Marino, Monako.

** Države B grupe:

Države koje nisu pomenute u države A grupe.

PLAĆANJA PREMA INOSTRANSTVU SE PO PRAVILU IZVRŠAVAJU SA DATUMOM VALUTE T+2. NALOZI DOSTAVLJENI DO 14:00 ČASOVA SE IZVRŠAVAJU ISTOG DANA, A NAKON TOGA SLJEDEĆEG RADNOG DANA.
U CIJENU USLUGA BANKE NIJESU URAČUNATI INO TROŠKOVI.
NALOGODAVAC JE DUŽAN PODMIRITI SVE PROVIZIJE I TROŠKOVE KOJE ZARAČUNAVA INO BANKA.
NAKNADA SE OBRAČUNAVA PO VAŽEĆEM KURSU IZ KURSNE LISTE BANKE KOJI SE PRIMJENJUJE NA ODGOVRAJUĆU TRANSAKCIJU ZA KOJU SE NAKNADA OBRAČUNAVA.
NAKNADA SE PO PRAVILU UPLAĆUJE UNAPRIJED.

Scroll to Top