Претрага
Close this search box.

Posebni uslovi u mjesecima štednje

Adriatic Banka spremila je akciju povećanja kamatnih stopa na depozite fizičkih lica u periodu od 02.11.2021. do 01.01.2022. godine i odnosi se na one depozite koji su oročeni na period duži od 12 mjeseci i period duži od 24 mjeseca, u pojedinačnim iznosima manjim od 100.000 EUR-a i to po sledećim uslovima:

Oročena štednja u eurima, do 100.000
Od 13 do 24 mjeseca
Preko 24 mjeseca
Postojeći uslovi
2,50%
2,90%
Uslovi akcije 02.11.2021. – 01.01.2022.
2,60%
3,00%
Kamatne stope na oročene depozite veće od 100.000 EUR, posebno se ugovaraju za svaki pojedini slučaj.

Reprezentativni primjer

Rezultat informativnog obračuna na dan 02.11.2021.
Datum početka:
02.11.2021.
Datum isteka:
02.12.2023.
Rok oročenja:
25 mjeseci
Iznos početnog uloga
20.000,00
Način isplate kamate
Po dospijeću
Pregled obračuna
Period
Inicijalni iznos
Ukupno obračunata kamata umanjena za iznos poreza na dohodak fizičkih lica – rezidenti 9% i prirezom na porez od 15%
Kamatna stopa
Ukupan saldo
25 m
20.000,00
1.138,21
3,00%
21.138,21
Ukupan iznos obračunate kamate
1.269,61
Porez na dohodak fizičkih lica – rezidenti 9% uključujući prirez na porez od 15%
131.4
Iznos ukupne kamate za isplatu korisniku
1.138,21
Ukupan iznos na kraju perioda
21.138,21
Efektivna kamatna stopa
3,00%
Scroll to Top