Претрага
Close this search box.

U skladu sa inicijativom koju je pokrenula Centralna Banka Crne Gore, sa zadovoljstvom vas obavještavamo o prilagođavanju kamatnih stopa za izabrane kreditne proizvode u Adriatic Bank AD Podgorica. Naša misija je da vam omogućimo bolje uslove finansiranja, čime podržavamo vaše ekonomske potrebe u svakoj situaciji. Pogledajte naše poboljšane uslove i iskoristite priliku za ostvarivanje vaših planova pod atraktivnijim uslovima.

Akcija traje do 31.12.2024. godine.

Gotovinski kredit

Detaljni podaci

Gotovinski kredit
Godišnja nominalna kamatna stopa (NKS)
6,50 % (u zavisnosti od kategorije zajmotražioca)
Godišnja efektivna kamatna stopa (EKS)
7,00 %
Provizija za obradu kredita (naplaćuje se jednokratno prilikom isplate kredita)
1,50 %
Naknada za upit u Kreditni registar CBCG
3,00 EUR
Godišnja zatezna kamata
Nominalna uvećana za 50 %
Rok otplate
Do 84 mjeseci
Reprezentativni primjer
Za kredit u iznosu od 20.000,00 EUR i rokom otplate od 84 mjeseca, provizijom za odobravanje 1,50 % i uračunatim administrativnim troškovima (dvije mjenice: 4,00€ i naknada za uvid u kreditni registar CBCG: 3,00€), nominalna kamatna stopa (NKS) iznosi 6,50% dok efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 7,00 %. Zbir ukupnog iznosa kredita i ukupan iznos poznatih troškova kredita iznosi 25.103,07EUR, a mjesečna rata iznosi 295,19 EUR.

Penzionerski kredit (bez polise osiguranja)

Detaljni podaci

Penzionerski kredit
Godišnja nominalna kamatna stopa (NKS)
7,95 %
Godišnja efektivna kamatna stopa (EKS)
8,13%
Provizija za obradu kredita (naplaćuje se jednokratno prilikom isplate kredita)
0,50 %
Naknada za upit u Kreditni registar CBCG
3,00 EUR
Godišnja zatezna kamata
Nominalna uvećana za 50 %
Rok otplate
Do 84 mjeseci
Reprezentativni primjer
Za kredit u iznosu od 20.000,00 EUR i rokom otplate od 84 mjeseca, provizijom za odobravanje 0,50 % i uračunatim administrativnim troškovima (dvije mjenice: 4,00€ i naknada za uvid u kreditni registar CBCG: 3,00€), nominalna kamatna stopa (NKS) iznosi 7,95 % dok efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 8,13%. Zbir ukupnog iznosa kredita i ukupan iznos poznatih troškova kredita iznosi 26.022,04 EUR, a mjesečna rata iznosi 308,49 EUR.

Hipotekarni kredit

Detaljni podaci

Hipotekarni kredit
Godišnja nominalna kamatna stopa (NKS)
5,95% (u zavisnosti od kategorije zajmotražioca)
Godišnja efektivna kamatna stopa (EKS)
6,83%
Provizija za obradu kredita (naplaćuje se jednokratno prilikom isplate kredita)
1,00 %
Naknada za upit u Kreditni registar CBCG
3,00 EUR
Godišnja zatezna kamata
Nominalna uvećana za 50 %
Rok otplate
Do 120 mjeseci
Reprezentativni primjer
Za iznos hipotekarnog kredita od 50.000,00 EUR i rokom otplate od 120 mjeseci, nominalna kamatna stopa (NKS) iznosi 5,95 %, dok efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 6,83%. U obračun efektivne kamatne stope (EKS), uključena je nominalna kamatna stopa, jednokratna naknada za obradu kredita od 1,00% iznosa kredita (500,00 EUR), naknada za 2 mjenice (4,00 EUR), naknada za upit u Kreditni registar CBCG -RKB (3,00 EUR), trošak polise osiguranja života 267,87 EUR (Iznos premije se plaća jednokratno i zavisi od zdravstvenog stanja klijenta, trošak izrade založne izjave (250 EUR), trošak naknade za pribavljanje dokaza o vlasništvu nad nepokretnosti (5,00 EUR), trošak uknjižavanja zaloge na nepokretnosti (31,50 EUR) trošak polise osiguranja imovine (39,40 EUR), trošak procjene nepokretnosti (80 EUR), (Ukupno: 1.180,77 EUR). Ukupan iznos koji klijent treba da plati je 67,177.13 EUR, dok je iznos mjesečnog anuiteta 549,94 EUR. Ukupan iznos koji klijent plaća predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i ostalih naknada u vezi sa odobrenjem kredita.

Iznos premije polise osiguranja života se plaća jednokratno i zavisi od zdravstvenog stanja klijenta. Pristupna starost uzeta u primjeru je 40 godina, pol muški.

Površina stambenog objekta uzeta u primjeru je 34 m2, građevinske vrijednosti 700 EUR po m2.
Scroll to Top