Dokumentarni akreditiv predstavlja instrument plaćanja i obezbjeđenja. Dokumentarni akreditiv je u bankarskoj praksi najviše korišćen bankarski proizvod u međunarodnim transakcijama.

Prednosti

Scroll to Top