Претрага
Close this search box.

Obavještenje povjeriocima Adriatic Bank AD Podgorica
Smanjenje akcionarskog kapitala

Za: Povjerioce Adriatic Bank AD Podgorica (u daljem tekstu: Banka)

Datum: 24.11.2021.god.

Upoznati ste da je američka kompanija Adriatic Capital LLC otkupila 100% akcija  Nove Banke AD Podgorica, preuzimajući poslovni rizik upravljanja Bankom. Na dan preuzimanja Banka je imala akumulirane gubitke u poslovanju koji su nastali u periodu prije promjene vlasništva.

Zadovoljstvo nam je objaviti:

  • da je Banka ostvarila pozitivan finansijski rezultat na mjesečnom nivou u periodu od promjene vlasništva;
  • da su pokazatelji poslovanja i rasta Banke nastavili pozitivan trend i u 2021.god.;
  • da je imovina kojom upravlja Banka premašila iznos od 200 miliona eura;
  • da Banka trenutno ima najveću stopu rasta od svih banaka u Crnoj Gori.

Akumulirani gubici od osnivanja banke do kraja 2020.godine iznosili su EUR 7.035.470,44 i Adriatic Capital LLC, kao jedini vlasnik Banke, 05. novembra 2021. godine donosi odluku o smanjenju akcionarskog kapitala banke za iznos akumuliranih gubitaka.

Na osnovu ove odluke akcionarski  kapital Banke bit će smanjen na 9.445.000,00 EUR, a broj upisanih običnih akcija sa pravom glasa se smanjuje sa 412.011.761 na 236.125.000. Nominalna vrijednost jedne akcije ostaje na istom nivou od EUR 0,04.

Adriatic Capital LLC je donio ovu odluku  kako bi osigurao da, nakon preuzimanja Banke, poslovna evidencija Banke ispravno odražava njeno poslovanje.

Smanjenje akcionarskog kapitala ni na koji način neće uticati na pokazatelje poslovanja Banke i interese povjerilaca Banke.

Ovaj odluka takođe neće imati za posljedicu promjenu neto imovine Banke i neće negativno uticati na njenu kapitalnu adekvatnost i likvidnost.

Takođe, Adriatic Capital LLC planira da zadrži ostvarenu dobit za 2021. godinu kako bi se podržala stabilnost i budući rast Banke. Ostvarena dobit će se priznati kao kapital tokom prvog tromjesečja 2022.,a nakon usvajanja revidiranih finansijskih izvještaja Banke za 2021. godinu.

Saglasnost za sprovođenje postupka smanjenja akcionarskog kapitala dobijena je od strane Centralne Banke Crne Gore kao regulatornog organa.

Za sve eventualne nejasnoće i pitanja koja imate u vezi ove odluke, možete se obratiti na mail info@adriaticbank.com ili br. telefona +38220680954.  

Adriatic Capital LLC

Scroll to Top