Stambeni kredit

Stambeni kredit
 • Najpovoljniji metod obračuna kamatne stope

 • Rok otplate od 6 do 60 mjeseci

 • Čak i za stanove u izgradnji bez dodatnog obezbjeđenja

Opis proizvoda:

Stambeni kredit Adriatic Banke namijenjen je za kupovinu novog stana ili stana u izgradnji, za rekonstrukciju i adaptaciju nekretnina (kuće ili stana) sa rokom otplate od 1 do 5 godina. Iznos stambenog kredita može biti odobren na 10% veći iznos u odnosu na iznos kupoprodajnog ugovora (ako ne utiče na odnos procjenjene vrijednosti hipotekarne imovine i iznos traženog kredita). Ova razlika se može uplatiti direktno na račun klijenta.
Još jedna od prednosti stambenog kredita Adriatic Banke je odobravanje bez polise životnog osiguranja bilo kojeg učesnika u kreditu ako poslednji anuitet dospije prije navršene 65 godine starosti.

Uslovi odobravanja kredita:

 • Da korisnik kredita ima stalni radni odnos, otvoren i aktivan račun u Adriatic Banci

 • Zajmotražilac mora biti osoba starija od 18 godina, a otplata posljednjeg anuiteta se treba završiti prije navršenih 67 godina starosti.

 • Iznos kredita: Minimum 15,000.00€

 • Naknada za obradu kredita iznosi od 5% do 2,00%

 • za klijente do 65 godina starosti u trenutku dospijeća posljednje rate nije potrebna polisa osiguranja života,

 • Za klijente kojima kredit dospijeva nakon navršene 65 godine starosti je obavezna Polisa životnog osiguranja u iznosu od ½ odobrenog kredita

 • hipoteka prvog reda upisana na nekretnini u korist Banke,

 • polisa osiguranja nekretnine - vinkulirana u korist Banke,

Potrebna dokumentacija:

 • uredno popunjen i svojeručno potpisan Zahtjev za kredit

 • ovjerenu i potpisanu Potvrdu o visini primanja

 • dvije administrativne zabrane ovjerene od strane poslodavca kod kog klijent radi (ukoliko ih poslodavac ovjerava i sprovodi)

 • Potpisana saglasnost za upit u Kreditni biro

 • Dokaz o uplaćenoj naknadi za upit u Kreditni biro

 • List nepokretnosti nekretnine na koju se upisuje založno pravo, ne stariji od 7 dana na dan predaje dokumentacije

 • Ugovor o kupoprodaji nekretnine sa jasno naznačenim računom prodavca, ovjeren u Sudu/notarskoj kancelariji ukoliko se odobrava kredit za kupovinu nekretnine.

 • Profaktura/e za građevinski materijal ili izvedene radove ukoliko se odobrava stambeni kredit za adaptaciju

 • Fotokopija važećih ličnih karata ili pasoša sa brojevima telefona i adresom prebivališta (original dokumenta dat na uvid)

 • Mjenica koja se može kupiti na šalteru banke i mjenično ovlašćenje

Stambeni kredit

Godišnja nominalna kamatna stopa (NKS)

Fiksna: 5,95 % - 7,95 % (u zavisnosti od kategorije zajmotražioca)

Varijabilna: 4,95 % - 6,95 % + 6M EURIBOR (u zavisnosti od kategorije zajmotražioca)

Godišnja efektivna kamatna stopa (EKS)

6,17%

Provizija za obradu kredita (naplaćuje se jednokratno prilikom isplate kredita)

0,50 % - 2,00 %

Provizija za korišćenje podataka iz kreditnog registra CBCG

3,50 EUR

Provizija za prijevremenu otplatu kredita

1,00 % iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu duži od 12 mjeseci i samo za iznose veće od 10.000,00 EUR.

 

0,50 % iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu nije duži od 12 mjeseci i samo za iznose veće od 10.000,00 EUR.

Godišnja zatezna kamata

Nominalna uvećana za 50 %

Rok otplate

Do 60 mjeseci

Reprezentativni primjer

Za iznos stambenog kredita od 50.000,00 EUR i rokom otplate od 60 mjeseci, sa uračunatim administrativnim troškovima (dvije mjenice: 4,00€ i naknada za uvid u kreditni registar CBCG: 3,50€), provizijom za obradu kredita 0,50 %, nominalna kamatna stopa (NKS) iznosi 5,95 %, dok efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 6,17%. Zbir ukupnog iznosa kredita i ukupan iznos poznatih troškova kredita iznosi 57.967,16 EUR, dok je iznos mjesečne rate 961,85 EUR.