Viši referent za međunarodni platni promet

Pozicija

Viši referent za međunarodni platni promet

Svrha posla

Blagovremeno i ispravno izvršavanje međunarodnih platnih transakcija – odliva i priliva, rješavanje reklamacija u međunarodnom platnom prometu, izdavanje izvoda sa transakcionih računa klijenata.

Radne obaveze i dužnosti

 • Unos naloga za plaćanje međunarodnom platnom transakcijom za pravna lica
 • Verifikacija i autorizacija međunarodnih platnih transakcija fizičkih i pravnih lica
 • Vršenje režimske kontrole naloga za plaćanje u skladu sa propisima
 • Naplate provizija i naknada po osnovu međunarodnih platnih transakcija
 • Vođenje evidencije o nenaplaćenim naknadama
 • Obavještavanje pravnih lica o naplati iz inostranstva u pisanoj formi
 • Knjiženje naloga za naplatu iz inostranstva za fizička i pravna lica
 • Knjiženje nostro i loro troškova
 • Rasknjižavanje izvoda stranih banaka
 • Bankarska korespondencija za reklamacije, upite i storniranja
 • Kreiranja SWIFT poruka
 • Razmjena RMA sa bankama
 • Izdavanje izvoda sa međunarodnih transakcionih računa pravnim licima
 • Izdavanje raznih potvrda na zahtjev klijenata po poslovima međunarodnog platnog prometa
 • Izrada izvještaja za potrebe Banke, CBCG i drugih finansijskih institucija
 • Davanje predloga za unapređenje procesa rada i aplikacija
 • Obavljanje i drugih poslova i radnih zadataka po nalogu pretpostavljenog

Neophodne kvalifikacije

Visoka stručna sprema – Ekonomski fakultet

Radne obaveze i dužnosti

Minimum 24 mjeseca na poslovima u međunarodnom platnom prometu

Znanja i vještine neophodne za ovu poziciju

Prijavite se

Scroll to Top