Viši referent za lokalnu IT podršku – help desk

Broj izvršilaca: 1
Rok za prijavu: 20.05.2022.

Radne obaveze i dužnosti

• Prvi nivo help deska – prihvatanje i evidencija IT incidenata
• Izvršenje praktičnih opravki na nivou desktopa, uključujući instalaciju softvera i hardvera, backupa, konfiguracija sistema i aplikacija
• Instalacija antivirus softvera
• Preventivno održavanje i provjera radnih stanica, štampača i ostalih periferija
• Evidencija, praćenje i dokumentacija zahtjeva prema help desku
• Praćenje servisnih intervencija na radnim stanicama i periferijama
• Izvršenje i testiranje rutina za backup i restore, kontrola logova
• Održavanje inventara IT osnovnih sredstava
• Razvoj i održavanje help desk procedura
• Tehnička podrška zaposlenima banke
• Administracija servera i radnih stanica sa aspekata sigurnosti dostupnosti, rekonstrukcije, performansi, razvoja i testiranja
• Instaliranje sistemskog i aplikativnog software-a na radnim stanicama i serverima
• Obavljanje periodičnog arhiviranja sistemskih i korisničkih fajlova sa radnih stanica i servera
• Obavljanje periodične reorganizacije fajl sistema u cilju održavanja politike bezbjednosti pristupa fajlovima
• Instalacija software-a za korekciju i nadogradnju sistemskih i aplikativnih rešenja (patches and upgrades)
• Monitoring i održavanje sigurnosti pristupa radnim stanicama i serverima
• Monitoring i upravljanje procedurama za arhiviranje baza podataka, logova; održavanje i nadogradnja software-a za upravljanje bazama podataka; oporavak baza u slučaju potrebe
• Praćenje savremenih tehnologija, rešenja, sistema u domenu administracije sistema
• Zamjena backup medija (magnetnih traka, DVD, itd.)
• Verifikacija automatizovanih backup-a radnih stanica
• Održavanje radnih stanica, monitora, štampača, skenera i drugih IT periferija
• Održavanje korporativnog anti-virusnog software za radne stanice
• Implementacija IT sigurnosnih polisa za radne stanice

Kvalifikacije

Prijavite se

Scroll to Top