• Tarife za kartice i Pakete za pravna i fizička lica koje važe od 1 jula 2017.
  Za preuzimanje dokumenta, kliknite ovdje.
 • Tarife za nacionalni i međunarodni platni promet za fizička lica koje važe od 22.06.2016. 
  Za preuzimanje dokumenta, kliknite ovdje.
 • Tarife za nacionalni platni promet za mobilno i elektronsko bankartsvo za fizička lica koje važe od 31.10.2016.
  Za preuzimanje dokumenta, kliknite ovdje.
 • Tarife za nacionalni i međunarodni platni promet za fizička lica koje važe od 04.04.2020.
  Za preuzimanje dokumenta, kliknite ovdje.
 • Tarife za nacionalni i međunarodni platni promet za fizička lica koje važe od 19.12.2020.
  Za preuzimanje dokumenta, kliknite ovdje.