• Tarife za nacionalni platni promet za pravna lica za mobilno i elektronsko bankarstvo, koje važe od 31.10.2016.
  Za preuzimanje dokumenta, kliknite ovdje
 • Tarife za nacionalni platni promet za pravna lica, koje važe od 22.06.2016.
  Za preuzimanje dokumenta, kliknite ovdje.
 • Tarife za međunarodni platni promet za pravna lica, koje važe od 22.06.2016.
  Za preuzimanje dokumenta, kliknite ovdje.
 • Tarife za nacionalni platni promet za pravna lica, koje važe od 04.04.2020.
  Za preuzimanje dokumenta, kliknite ovdje.
 • Tarife za međunarodni platni promet za pravna lica, koje važe od 04.04.2020.
  Za preuzimanje dokumenta, kliknite ovdje.
 • Tarife za nacionalni platni promet za pravna lica, koje važe od 19.12.2020.
  Za preuzimanje dokumenta, kliknite ovdje.
 • Tarife za međunarodni platni promet za pravna lica, koje važe od 19.12.2020.
  Za preuzimanje dokumenta, kliknite ovdje.