Overdraft
 • Svrha kredita: Prevazilaženja neusklađenosti između priliva i odliva sredstava iz tekućeg poslovanja (rješavanjem potreba likvidnosti)

 • Rok otplate: do 12 mjeseci uz mogućnost reodobrenja nakon svake završene godine 

 Korisnik kredita: 

 • Sva pravna lica i preduzetnici registrovani  u Crnoj Gori

Cijena proizvoda:

Kamatna stopa i provizija za obradu kredita utvrđuje se na osnovu finansijskih pokazatelja , kreditne istorije, prometa preko računa kod Adriatic Banke, kvaliteta i vrijednosti kolaterala.

Sredstva obezbjeđenja:

 • Mjenice i mjenična ovlašćenja

 • Nalog za naplatu sa ovlašćenjem

 • Zaloga na pokretnim stvarima

 • Hipoteka

 • Vinkulacija potraživanja

 • Depozit (Keš kolateral) 

Potrebna dokumentacija:

 • U zahtjevu je precizirana dokumentacija koja treba da se preda prilikom apliciranja.

 • Banka zadržava pravo traženja dodatnih obezbjeđenja u skladu sa svojom kreditnom politikom.  

Kako do kredita? 

Zahtjev za kredit za mala i srednja preduzeća se, zajedno sa potrebnom dokumentacijom, predaje komercijalisti za rad sa malim i srednjim preduzećima. Nakon okončanja procesa odlučivanja, komrcijalistar za rad sa malim i srednjim preduzećima obavještava klijenta o tome da li je njegov zahtjev odobren i pod kojim uslovima.