Akreditiv
  • Akreditivi služe za obezbjeđenje plaćanja u međunarodnom platnom prometu.

  • Vrste akreditiva (opozivi i neopozivi, potvrđeni i nepotvrđeni, isplatni i akceptni) 

Korisnik akreditiva: 

Sva pravna lica i preduzetnici registrovani  u Crnoj Gori

Cijena proizvoda:

Provizije se utvrđuju na osnovu ekonomsko-finansijske analize kompanije, kreditne istorije, prometa preko računa kod Adriatic Banke, kvaliteta i vrijednosti kolaterala.

Sredstva obezbjeđenja:

  • Mjenice i mjenična ovlašćenja

  • Nalog za naplatu sa ovlašćenjem

  • Zaloga na pokretnim stvarima

  • Hipoteka

  • Vinkulacija potraživanja

  • Depozit (Keš kolateral) 

Kako do akreditiva?

Zahtjev za kredit za mala i srednja preduzeća se, zajedno sa potrebnom dokumentacijom, predaje komercijalisti za rad sa malim i srednjim preduzećima. Nakon okončanja procesa odlučivanja, komrcijalistar za rad sa malim i srednjim preduzećima obavještava klijenta o tome da li je njegov zahtjev odobren i pod kojim uslovima.