Opšti uslovi poslovanja

Finansijski servisi banke - poslovi sa privredom i stanovništvom

Adriatic Banka svojim Klijentima obezbjeđuje najširi spektar bankarskih usluga, realizujući njihove naloge i omogućavajući saradnju i pomoć u njihovom poslovanju.

Banka i svi njeni službenici dosljedno izvršavaju naloge Klijenta, štite njihove interese, tajnost transakcija, usluga i podataka o Klijentu, a u skladu sa međunarodnom praksom i pozitivnim zakonima i drugim propisima.

Sve informacije o servisima i uslugama Adriatic Banke, kako za pravna lica tako i za građane, možete dobiti od naših službenika putem e-mail-a, telefonom ili lično, u poslovnicama Adriatic Banke.

Finansijski servisi banke – poslovi sa stanovništvom

 • Transakcioni računi 

 • Štednja

 • Gotovinski krediti

 • Potrošački krediti

 • Stambeni krediti

 • Hipotekarni krediti

 • Adriatic Web Banka (elektronsko bankarstvo)

 • Adriatic Mobilna Banka (mobilno bankarstvo)  

 

Finansijski servisi banke – poslovi sa privredom

 • Platni promet

 • Depoziti

 • Krediti

 • Adriatic Web Banka (elektronsko bankarstvo)

 • Adriatic Mobilna Banka (mobilno bankarstvo)

 

 • Opšti uslovi poslovanja Adriatic banke AD Podgorica.
  Za preuzimanje dokumenta, kliknite ovdje.
 • Opšti uslovi vođenja transakcionih računa i pružanja platnih usluga za privredna društva, pravna lica i preduzetnike.
  Za preuzimanje dokumenta, kliknite ovdje.
 • Opšti uslovi vođenja transakcionih računa, računa štednje i pružanja platnih usluga za fizička lica.
  Za preuzimanje dokumenta, kliknite ovdje.
 • Opšti uslovi korišćenja usluga elektronskog bankarstva.
  Za preuzimanje dokumenta, kliknite ovdje.
 • Opšti uslovi poslovanja za izdavanje I koriscenje platnih kartica Adriatic banke AD Podgorica.
  Za preuzimanje dokumenta, kliknite ovdje.