Gotovinski kredit Adriatic Banke

Gotovinski kredit Adriatic Banke
 • Čak i do 20.000 EUR

 • Rok otplate: od 6 do 60 mjeseci

 • Jednokratna isplata na račun u Adriatic Banci

 • Otplata rata i kamate se vrši na mjesečnom nivou 

Opis proizvoda:

Gotovinski kredit predstavlja osnovni kredit Banke namijenjen svim klijentima sa redovnim mjesečnim primanjima ostvarenim kroz stalni radni odnos.Svim zaposlenim licima, Adriatic Banka odobrava gotovinski kredit uz mogućnost odobravanja čak i do 20.000 EUR bez žiranata sa rokom otplate do 5 godina.

Uslovi odobravanja kredita:

 • Zajmotražilac mora biti osoba starija od 18 godina, a otplata posljednjeg anuiteta se treba završiti prije navršenih 67 godina starosti.

 • Potpisana mjenica od strane korisnika kredita i žiranta (ukoliko je predviđen uslovima) i mjenično ovlašćenje. 

Potrebna dokumentacija:

 • uredno popunjen i svojeručno potpisan Zahtjev za kredit

 • ovjerenu i potpisanu Potvrdu o visini primanja

 • dvije administrativne zabrane ovjerene od strane poslodavca kod kog klijent radi (ukoliko ih poslodavac ovjerava i sprovodi)

 • Potpisana saglasnost za upit u Kreditni biro

 • Dokaz o uplaćenoj naknadi za upit u Kreditni biro

 • Fotokopija važećih ličnih karata ili pasoša sa brojevima telefona i adresom prebivališta (original dokumenta dat na uvid)

 • Mjenica koja se može kupiti na šalteru banke i mjenično ovlašćenje

 • Ostala dokumentacija prema potrebi

Gotovinski kredit

Godišnja nominalna kamatna stopa (NKS)

7,95 % - 9,95 % (u zavisnosti od kategorije zajmotražioca)

Godišnja efektivna kamatna stopa (EKS)

8,66 %

Provizija za obradu kredita (naplaćuje se jednokratno prilikom isplate kredita)

0,50 % - 2,00 %

Provizija za korišćenje podataka iz kreditnog registra CBCG

3,50 EUR

Provizija za prijevremenu otplatu kredita

1,00 % iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu duži od 12 mjeseci i samo za iznose veće od 10.000,00 EUR.

 

0,50 % iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu nije duži od 12 mjeseci i samo za iznose veće od 10.000,00 EUR.

Godišnja zatezna kamata

Nominalna uvećana za 50 %

Rok otplate

Do 60 mjeseci

Reprezentativni primjer

Za kredit u iznosu od 10.000,00 EUR i rokom otplate 60 mjeseci, provizijom za odobravanje 1,50 % i uračunatim administrativnim troškovima (dvije mjenice: 4,00€ i naknada za uvid u kreditni registar CBCG: 3,50€), nominalna kamatna stopa (NKS) iznosi 7,95 % dok efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 8,66 %. Zbir ukupnog iznosa kredita i ukupan iznos poznatih troškova kredita iznosi 12.229,64EUR, a mjesečna rata iznosi 201,21 EUR.