Kartice

“Adriatic Visa Business Classic” – debitna kartica

Kome je namjenjena:

Visa Business Classic kartica je međunarodna kartica namijenjena za korporativne korisnike. Kartica je namijenjena svim pravnim licima sa otvorenim transakcionim računom preduzeća u Adriatic Banci.

Korisnik kartice (pravno lice) može da traži izdavanje jedne ili više kartica, u zavisnosti od predviđenog broja korisnika.

Visa Business Classic kartica nije vezana sa glavni račun pravnog lica, već za podračun na koji možete vršiti direktan prenos potrebnih sredstava za sve transakcije. Zahvaljujući tome, u slučajevima krađe ili zloupotrebe, sredstva na glavnom računu klijenta nisu u opasnosti od zloupotrebe, jer su kartica i glavni račun odvojeni. Može se koristiti za plaćanje roba i usluga, kao i podizanje gotovine u okviru definisanih limita na svim prodajnim mjestima i bankomatima u zemlji i inostranstvu koji imaju istaknut VISA Card logo.

Visa Business Classic kartica može da se koristi i za kupovinu putem interneta. U tom slučaju, preporučljivo je da svoje transakcije ograničite na web sajtove koji koriste CVV standard radi potvrde identiteta vlasnika kartice.

Dodatne informacije:

Svaki korisnik Visa Business Classic kartice od ovlašćenog lica može dobiti dnevni limit po kartici, čime se postiže potpuna kontrola poslovnih troškova. 

Kartica se može koristiti na mreži POS terminala i bankomata, kako u Crnoj Gori, tako i u inostranstvu, na svim prodajnim mjestima sa Visa Card logoom, što podrazumjeva bogatu mrežu od 24 miliona prodajnih mjesta i preko 850 hiljada bankomata širom svijeta.

Osnovna, kao i dodatne kartice, imaju rok važenja od 3 godine, a nakon isteka se automatski produžavaju.

Potrebna dokumentacija:

Uredno popunjen zahtjev za izdavanje Visa Business Classic,

 

Troškovi korišćenja kartice 

Naknada za izdavanje kartice

bez naknade

Mjesečna članarina

2,00 EUR

Plaćanje na POS terminalima

bez provizije

Transakcije na bankomatima Adriatic Banke i Hipotekarne banke

0,50 % (min. 2 EUR)

Transakcije na bankomatima drugih banaka

3,5 % (min. 5 EUR)

Napomena: Banka, na zahtjev, firmi mjesečno dostavlja izvještaj o izvršenim transakcijama, a korisnik kartice je u obavezi da, kao i kod drugih načina plaćanja, dostavlja računovodstvu firme račune za plaćenu robu ili usluge i slip o izvršenoj transakciji.